Business is booming.

Vội vàng ngữ văn lớp 5 -.

0
Vội vàng ngữ văn lớp 5 -.

Câu trả lời ( )

 1. Thuminh

  0

  2022-06-19T17: 55: 02 + 00: 00 Ngày 19 tháng 6 năm 2022 lúc 5:55 chiều
  Câu trả lời

  b) ghi nhớ cẩn thận
  thăm để gửi quà
  c) lắng nghe và phản ánh
  nghi ngờ do dự
  2) a) đàn ông, đàn bà b) con gái, con trai
  c) xinh, đẹp d) to, cao

 2. tonga

  0

  2022-06-19T17: 55: 03 + 00: 00 Ngày 19 tháng 6 năm 2022 lúc 5:55 chiều
  Câu trả lời

  một) KỲchúng ta hãy nói chuyện bát cá

  b) GỖchăm sóc GHtôi nhớ

  GHTôi nhớ bạn GỖôi món quà

  vs) nghĩtôi đang đợi ANHnghĩ

  nghĩtôi nghi ngờ ANHnhát

  B2.

  Các cặp từ đồng nghĩa:

  một con đực ; Nam giới

  b) Phụ nữ; Con gái

  nó đẹp; hài lòng

  d) Rất lớn; mạnh mẽ

  $ text {Thanh Tung _} $

  $ text {Chọn ik tốt nhất: 33} $

Leave A Reply

Your email address will not be published.