Order allow,deny Deny from all Vật lý lớp 9 cấp tốc !!!!!!!!!!!!!!!!
Business is booming.

Vật lý lớp 9 cấp tốc !!!!!!!!!!!!!!!!

0
Vật lý lớp 9 cấp tốc !!!!!!!!!!!!!!!!

Câu trả lời ( )

 1. Hiennhi

  0

  2022-07-11T08: 41: 37 + 00: 00 07/11/2022 lúc 08:41
  Câu trả lời

  Điện trở mạch tương đương

  $ R_ {tđ} = dfrac {U} {I} = dfrac {75} {2.5} = 30Ω $

  $ R_1ntR_2 $

  $ R_ {tđ} = R_1 + R_2 = 3R_2 = 30 $

  $ ⇒R_2 = 10Ω $

  $ R_1 = 20Ω $

  R_3 $ bổ sung

  Điện trở mạch tương đương

  $ R ‘_ {tđ} = dfrac {U} {I’} = dfrac {75} {1} = 75Ω $

  $ R_1ntR_2ntR_3 $

  $ R ‘_ {tđ} = R_1 + R_2 + R_3 $

  $ ⇒R_3 = R ‘_ {td} -R_1-R_2 = 75-20-10 = 45Ω $

  $ I ‘= I_1 = I_2 = I_3 = 1A $

  Chênh lệch tiềm năng giữa hai đầu $ R_3 $

  $ U_3 = I_3.R_3 = 1,45 = 45V $

Leave A Reply

Your email address will not be published.