Business is booming.

Vật lý lớp 8 vui lòng giúp đỡ

0
Vật lý lớp 8 vui lòng giúp đỡ

Trả lời ( )

 1. tonga

  0

  2022-05-23T18: 40: 21 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:40 chiều
  Trả lời

  Để đáp ứng:

  m = 50kg

  S = 40dm² = 0,4m²

  _____________

  p =? Pennsylvania

  Trọng lượng sản phẩm:

  P = 10m = 10.50 = 500N

  Mà F = P => F = 500N

  Áp suất do vật tác dụng lên bàn:

  p = F / S = 500 / 0,4 = 1250 Pa

 2. Quynhthu

  0

  2022-05-23T18: 40: 31 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:40 chiều
  Trả lời

  Để đáp ứng:

  `p = 1250 (Pa) ‘

  Giải thích các bước:

  Tóm lược

  $ m = 50kg $

  $ S = 40dm ^ 2 = 0,4m ^ 2 $

  $ p =? pa $

  Giá bán

  Áp suất được áp dụng là:

  $ F = P = 10m = 10,50 = 500 (N) $

  Áp suất được áp dụng là:

  `p = F / S = 500 / (0,4) = 1250 (Pa) ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.