Business is booming.

Vật lý lớp 8 Người ta ném một khối trụ có thể tích 3 cm3 vào một cái chậu thì thấy vật chìm 1/3 thể tích, 2/3 thể tích còn lại vật nổi lên mặt nước.

0
Vật lý lớp 8 Người ta ném một khối trụ có thể tích 3 cm3 vào một cái chậu thì thấy vật chìm 1/3 thể tích, 2/3 thể tích còn lại vật nổi lên mặt nước.

Câu trả lời ( )

 1. halan

  0

  2022-05-24T20: 19: 34 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 8:19 tối
  Câu trả lời

  Thể tích của phần chất lỏng bị dời chỗ bằng thể tích của vật ngập trong nc:
  => Thể tích chất lỏng bị vật làm dịch chuyển là:
  1/3 x 3 = 1 (cm3) = 1/1000 m3 = 10 ^ -3 (m3)
  Đây là kết quả!
  Cho em 5 ️ anh nhé

Leave A Reply

Your email address will not be published.