Business is booming.

Vật lý lớp 8 Một máy kéo có khối lượng 345.000 N. Tính áp suất do máy kéo tác dụng lên mặt đường nằm ngang, cho rằng mặt tiếp xúc của máy kéo là

0
Vật lý lớp 8 Một máy kéo có khối lượng 345.000 N. Tính áp suất do máy kéo tác dụng lên mặt đường nằm ngang, cho rằng mặt tiếp xúc của máy kéo là

Câu trả lời ( )

 1. maianhnhi

  0

  2022-05-26T12: 01: 28 + 00: 00 Ngày 26 tháng 5 năm 2022 lúc 12:01 chiều
  Câu trả lời

  Phân công:

  Áp lực do xe tác dụng lên mặt đường nằm ngang là:

  Pxe hơi = F / S = 340000 / 1,5 = 226.666,6 N / m2

  Áp suất của ô tô trên mặt đường nằm ngang là:

  Pxe hơi = F / S = 20000/250 = 80N / cm2 = 800.000 N / m2

  => Áp suất của ô tô trên đường nằm ngang nhỏ hơn áp suất của ô tô rất nhiều. Do đó, bể có thể hoạt động trên đất tơi xốp.

  Máy kéo nặng hơn ô tô có thể chạy trên nền đất yếu do máy kéo sử dụng xích rộng nên áp suất do trọng lượng của máy kéo gây ra thấp. Còn ô tô sử dụng bánh xe (diện tích nhỏ) nên áp lực do trọng lượng của ô tô gây ra càng lớn.

 2. cobelolen

  0

  2022-05-26T12: 01: 49 + 00: 00 Ngày 26 tháng 5 năm 2022 lúc 12:01 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  $ P_1 = 345000N $

  $ S_1 = 1,5 triệu ^ 2 $

  $ P_2 = 20000N $

  $ S_2 = 250 ^ 2 = 0,025m ^ 2 $

  một. Áp suất do máy kéo tác dụng lên đường nằm ngang là:

  $ p_1 = dfrac {P_1} {S_1} = dfrac {345000} {1.5} = 230000 (N / m ^ 2) $

  Áp suất do ô tô tác dụng lên mặt đất là:

  $ p_2 = dfrac {P_2} {S_2} = dfrac {20000} {0,025} = 800000 (N / m ^ 2) $

  Chúng tôi có: $ p_1

  b. Cỗ máy Các xe được kéo nặng có thể di chuyển bình thường trên nền đất yếu, trong khi các xe nhẹ hơn nhiều có thể chìm và mắc kẹt trong cùng một quãng đường vì áp lực do máy kéo tác dụng lên mặt đất nhỏ hơn.

  Giải thích các bước:

Leave A Reply

Your email address will not be published.