Business is booming.

Vật lý lớp 8 Giúp em giải câu 7 (3,0 điểm): Lúc 10h, một người đi xe đạp với vận tốc 40 k

0
Vật lý lớp 8 Giúp em giải câu 7 (3,0 điểm): Lúc 10h, một người đi xe đạp với vận tốc 40 k

Câu trả lời ( )

 1. Ngochuong

  0

  2022-06-20T19: 55: 38 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 7:55 tối
  Câu trả lời

  $ a $

  Trao đổi: $ 30 phút = $ 0,5 giờ

  Quãng đường xe đạp đi được trong $ 30ph $ là:

  $ s ‘= v_1t’ = 40.0,5 = 20 (km) $

  Quãng đường ô tô đi được trong $ 30 phút $ là:

  $ s ”= v_2t ‘= 80.0,5 = 40 (km) $

  $ b $

  Vì $ 2 $ ô tô đi cùng chiều nên trong $ 1 $ giờ cả hai ô tô sẽ đi được bằng tổng quãng đường mỗi ô tô đi được trong $ 1 $ giờ nên ta có:

  Thời gian để ô tô $ 2 gặp nhau là:

  $ t = dfrac {s} {v_1 + v_2} = dfrac {80} {40 + 70} = dfrac {80} {110} = 0,73 (h) $

  Khoảng cách giữa $ B $ và $ km $ là:

  $ s_1 = v_2.t = 0,73.70 = 51,1 (km) $.

Leave A Reply

Your email address will not be published.