Business is booming.

Vật lý lớp 8 Đèn pha của một ô tô đang chuyển động được cung cấp bởi dòng điện xấp xỉ 10 A từ máy phát điện xoay chiều 12 V chạy bằng động cơ t.

0
Vật lý lớp 8 Đèn pha của một ô tô đang chuyển động được cung cấp bởi dòng điện xấp xỉ 10 A từ máy phát điện xoay chiều 12 V chạy bằng động cơ t.

Trả lời ( )

 1. hongocha

  0

  2022-05-22T14: 31: 20 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:31 chiều
  Trả lời

  Để đáp ứng:

  `0,2038 CV`

  Giải thích các bước:

  Công suất hiệu dụng của dòng điện là:

  `P_i = UI = 12.10 = 120 (W) ‘

  Công suất do động cơ cung cấp là:

  `H = frac {P_i} {P_ {tp}} ‘

  → `P_ {tp} = frac {P_i} {H} = frac {120} {80%} = 150 (W) ‘

  Số mã lực mà động cơ phải cung cấp để thắp sáng các đèn là:

  `1 CV = 736 W`

  → `150 W = frac {150} {736} = 0,2038 CV`

 2. Thaophuobg

  0

  2022-05-22T14: 31: 58 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:31 chiều
  Trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  Tóm lược

  `I = 10A ‘

  `U = 12V`

  `H = 80% = 0,8 ‘

  `N =? ‘

  _________________

  Giá

  Công suất đèn:

  $ mathscr {P} _i = UI = 12.10 = 120W $

  Nguồn do động cơ cung cấp cho đèn:

  $ mathscr {P} _ {tp} = dfrac { mathscr {P} _i} {H} $ `= 120 / (0,8) = 150W`

  Số mã lực cung cấp cho đèn:

  `N ~~` $ dfrac { mathscr {P} _ {tp}} {745.7} = dfrac {150} {745.7} $ `~~ 0.2HP`

Leave A Reply

Your email address will not be published.