Business is booming.

Vật lý lớp 7 Tự An ngắm mình trong hai gương (bạn đứng cách hai gương như nhau). Một tấm gương mà An thấy bình thường, và một tấm gương bạn thấy

0
Vật lý lớp 7 Tự An ngắm mình trong hai gương (bạn đứng cách hai gương như nhau). Một tấm gương mà An thấy bình thường, và một tấm gương bạn thấy

Câu trả lời ( )

 1. aihong

  0

  2022-07-09T09: 09: 21 + 00: 00 09/07/2022 lúc 09:09
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  – An nhìn thấy ảnh của mình trong gương là bình thường, còn gương kia thì to vì là hai loại gương khác nhau:

  – Vật tạo ra ảnh thường ⇒ Gương phẳng: vì ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo và có cùng độ lớn với vật.

  – Vật tạo ra ảnh là gương cầu lõm: vì ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm là ảnh ảo và có độ lớn hơn độ lớn của vật.

Leave A Reply

Your email address will not be published.