Business is booming.

Vật lý lớp 6 Một ống bê tông có khối lượng 200 kg. Vậy nếu có bốn người thì ống bê tông này có thể kéo theo phương thẳng đứng được không? Tại sao?

0
Vật lý lớp 6 Một ống bê tông có khối lượng 200 kg. Vậy nếu có bốn người thì ống bê tông này có thể kéo theo phương thẳng đứng được không? Tại sao?

Câu trả lời ( )

 1. donocdiem

  0

  2022-07-30T15: 25: 00 + 00: 00 Ngày 30 tháng 7 năm 2022 lúc 3:25 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  Bài 1

  Giai đoạn

  Biết rằng ống bê tông nặng 200k, khối lượng của nó là

  P = 10.m = 10.200 = 2000 (N)

  Biết lực kéo 1 người = 540N, lực kéo 4 người là

  540,4 = 2160 (N)

  => 2160N> 2000N

  Vậy nếu có 4 người thì nâng được một ống bê tông có khối lượng 200kg.

  Bài 2

  a) Sử dụng một máy đơn giản là: đòn bẩy

  b) Dùng một máy đơn giản là: ròng rọc (cả hai loại ròng rọc cũng được)

  c) Sử dụng một máy đơn giản là: mặt phẳng nghiêng

  bài 3

  Lực mà người này tác động là

  P = 10.m = 10.1 = 10 (N)

  Điện thoại: 10 Nữ

Leave A Reply

Your email address will not be published.