Business is booming.

Vật lý lớp 12 Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm hai đầu cố định ở bụng biên độ là 3 cm Au N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm ON có giá trị là

0
Vật lý lớp 12 Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm hai đầu cố định ở bụng biên độ là 3 cm Au N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm ON có giá trị là

Câu trả lời ( )

 1. aihong

  0

  2022-06-20T07: 31: 10 + 000: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 7:31 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  (OM = 90cm ) trên đó có một nút (2 ) ( Rightarrow dfrac { lambda} {2} = 90 Rightarrow lambda = 180cm )

  Biên độ tại bất kỳ điểm nào ({A_M} = {A_b} sin frac {{2 pi d}} { lambda} )

  (d ) là khoảng cách giữa (M ) và nút gần nhất

  Theo bài toán chúng ta có (1,5 = 3 sin dfrac {{2 pi d}} { lambda} Rightarrow d = dfrac { lambda} {{12}} = dfrac {{180 }} {{12}} = 15 cm )

Leave A Reply

Your email address will not be published.