Business is booming.

Vật lý lớp 12 gọi f là tần số của ánh sáng kích thích tới phát quang, f ‘là tần số ánh sáng phát ra từ vật phát quang sau khi được kích thích. Sự kết luận

0
Vật lý lớp 12 gọi f là tần số của ánh sáng kích thích tới phát quang, f ‘là tần số ánh sáng phát ra từ vật phát quang sau khi được kích thích. Sự kết luận

Câu trả lời ( )

 1. cattian

  0

  2022-07-25T19: 00: 06 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 7:00 tối
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  Ta có: `lamda = c / f`

  Điều kiện phát sáng: `lamda ‘> lamda => f’

 2. Tuyetnhung

  0

  2022-07-25T19: 00: 30 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 7:00 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  f> f ‘

  Giải thích các bước:

  Chúng ta có:

  ( lambda = frac {v} {f} )

  Điều kiện phát quang

  [lambda  < lambda ‘ Rightarrow f > f’]

Leave A Reply

Your email address will not be published.