Business is booming.

Vật lý lớp 11 Một khung dẫn tròn kín bán kính 5cm được đặt trong một từ trường biến thiên từ 0,4T đến 0,2T sao cho vectơ cảm ứng từ B cùng hướng với B.

0
Vật lý lớp 11 Một khung dẫn tròn kín bán kính 5cm được đặt trong một từ trường biến thiên từ 0,4T đến 0,2T sao cho vectơ cảm ứng từ B cùng hướng với B.

Câu trả lời ( )

 1. Ngocdiep

  0

  2022-05-23T18: 40: 42 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:40 chiều
  Câu trả lời

  `S = pi.r ^ 2 = pi.0,05 ^ 2 = pi.2,5.10 ^ -3` $ (m ^ 2) $

  `ΔB = B_2-B_1 = 0,2-0,4 = -0,2 ‘$ (T) $

  Thực hiện $ overrightarrow {B} ≡ overrightarrow {n} $ $ đến $ $ alpha = 0 ^ o $

  Độ biến thiên từ thông qua khung dây là:

  `ΔФ = N. (ΔB) .S.cos alpha`

  `ΔФ = 1. (- 0,2) .pi.2,5.10 ^ -3.cos (0 ^ o)`

  `ΔФ = -5.10 ^ -4pi` $ (Wb) $

  Vậy từ thông giảm một lượng `| ΔФ | = 5.10 ^ -4pi` $ (Wb) $

 2. Haianh

  0

  2022-05-23T18: 41: 30 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:41 chiều
  Câu trả lời

  $ R = 5 cm = 0,05 triệu $

  $ Rightarrow S = R ^ 2 pi = 2,5 pi.10 ^ {- 3} (m ^ 2) $

  $ ( overrightarrow {B}, overrightarrow {n}) = 0 $

  $ Rightarrow Delta Phi = N Delta BS cos0 = (0.2-0.4) .2.5 pi.10 ^ {- 3} = – 5 pi.10 ^ {- 4} (Wb) $

Leave A Reply

Your email address will not be published.