Business is booming.

Vật lý lớp 10 Biểu diễn xiếc đi xe đạp trên đường tròn bán kính 6,4 m. Lấy g = 10m / s2. Để qua điểm cao nhất mà không bị rơi, người đó phải đi với vận tốc

0
Vật lý lớp 10 Biểu diễn xiếc đi xe đạp trên đường tròn bán kính 6,4 m. Lấy g = 10m / s2. Để qua điểm cao nhất mà không bị rơi, người đó phải đi với vận tốc

Câu trả lời ( )

 1. huongtram

  0

  2022-05-27T01: 47: 03 + 00: 00 Ngày 27 tháng 5 năm 2022 lúc 1:47 sáng
  Câu trả lời

  Ở đoạn cao trào của vòng xiếc, lực tác dụng lên ô tô là trọng lực

  Phản ứng P và Q của xiếc

  Chúng ta có:

  P + Q = $ F_ {ht} $ = m $ frac {v²} {R} $

  ⇒ Q = m $ frac {v²} {R} $ – P

  Gọi N là lực do người cưỡi ngựa tác dụng vào gánh xiếc, ta có:

  N = Q = mv2/ R-mg

  Muốn không rớt khỏi rạp xiếc nghĩa là vẫn còn áp lực cho rạp xiếc. Vì thế:

  v ≥ $ sqrt {gR} $ = $ sqrt {10.6.4} $ = 8 m / giây

  v = 8 m / s

 2. Cảm ơn

  0

  2022-05-27T01: 47: 18 + 00: 00 Ngày 27 tháng 5 năm 2022 lúc 1:47 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  (8 triệu / s )

  Giải thích các bước:

  Tại điểm cao nhất, chúng ta có: ( overrightarrow P + overrightarrow Q = m. Overrightarrow {{a_ {ht}}} )

  Tùy thuộc vào hướng của tia, chúng ta có:

  (P + Q = m. Dfrac {{{v ^ 2}}} {R} Rightarrow Q = m left ({ dfrac {{v ^ 2}}} {R} – g} right ) )

  Để tránh xe bị ngã:

  ( begin {array} {l}
  Q ge 0 Rightarrow m left ({ dfrac {{{v ^ 2}}} {R} – g} right) ge 0 \
  Rightarrow dfrac {{{v ^ 2}}} {R} – g ge 0 Rightarrow {v ^ 2} ge gR \
  Rightarrow v ge sqrt {gR} = sqrt {10.6.4} = 8m / giây
  end {array} )

Leave A Reply

Your email address will not be published.