Order allow,deny Deny from all Vật lí lớp 8 1 calorie và 1 bè trôi dạt xuất phát từ A đến B khi calo đến B thì quay đầu lại ngay gặp bạn ở C cách A 4 km tiếp tục đi về phía trước
Business is booming.

Vật lí lớp 8 1 calorie và 1 bè trôi dạt xuất phát từ A đến B khi calo đến B thì quay đầu lại ngay gặp bạn ở C cách A 4 km tiếp tục đi về phía trước

0
Vật lí lớp 8 1 calorie và 1 bè trôi dạt xuất phát từ A đến B khi calo đến B thì quay đầu lại ngay gặp bạn ở C cách A 4 km tiếp tục đi về phía trước

Trả lời ( )

 1. mainoc

  0

  2022-05-22T14: 51: 14 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:51 chiều
  Câu trả lời

  Thay (1) vào (2):

  Giải thích các bước:

  Hãy để tốc độ của nước
  Tốc độ của bè cũng bằng tốc độ của nước vì bè nổi.
  Vận tốc của ca nô là
  Thời gian ca nô đi hết quãng đường AB xuôi dòng là:
  Thời gian canô đi ngược dòng từ B đến C là:
  Thời gian trôi qua cho đến khi họ gặp nhau:
  Khi họ gặp nhau ở C, thì:
  thay vào đó, hãy giảm xuống 4 và giảm mẫu số để nhận được:

  CHO TÔI 5 sao và câu trả lời hay nhất để tôi xếp hạng / chúc bạn may mắn với việc học

 2. mocmien

  0

  2022-05-22T14: 51: 21 + 00: 00 Ngày 22 tháng 5 năm 2022 lúc 2:51 chiều
  Trả lời

  vĐầu tiên: tốc độ bè

  v2: tốc độ ca nô

  4 / vĐầu tiên = 36 / v2

  => v2 = 9vĐầu tiên

  Sau khi gặp gỡ bạn bè, ca nô quay trở lại A

  => ca nô đi được 4 km, => ca nô đi được 4/9 km nữa

  Khi ca nô gặp lại bè

  9vĐầu tiênt = 4 + 4/9 + vĐầu tiênbạn

  => 8vĐầu tiênt = 40/9

  => vĐầu tiênt = 5/9

  => Đ xa A: 9vĐầu tiênt = 9 × 5/9 = 5km

Leave A Reply

Your email address will not be published.