Business is booming.

Truyện lớp 6 Giới thiệu chuyển động của Trái Đất tự quay quanh trục của nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất ngừng quay? bản trình bày ban đầu

0
Truyện lớp 6 Giới thiệu chuyển động của Trái Đất tự quay quanh trục của nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất ngừng quay? bản trình bày ban đầu

Câu trả lời ( )

 1. bichlian

  0

  2022-05-25T09: 13: 23 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:13 sáng
  Câu trả lời

  Mô tả chuyển động của Trái Đất quay quanh trục của nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất ngừng quay?

  Trả lời: Trong cùng một thời điểm, Trái đất thực hiện hai chuyển động: chuyển động tự quay và chuyển động quay quanh Mặt trời. Nếu Trái đất không quay trên trục của nó, không có ngày đêm, chỉ có nửa bóng tối nửa sáng thì cuộc sống sẽ vô cùng khốn khổ.

  Nêu nguyên nhân và quá trình biến đổi của xã hội loài người cuối thời nguyên thuỷ. Tại sao xã hội nguyên thuỷ phương Đông không phân hoá triệt để?

  Câu trả lời:

  a, Sự xuất hiện của kim loại đã làm cho con người:

  – Khai thác đất hoang, phát triển sản xuất, tạo ra của cải dư thừa.

  – Nam giới có vai trò quan trọng trong gia đình hình thành quan hệ phụ hệ.

  Cùng với sự dư thừa của cải, xã hội dần có sự phân hóa giàu nghèo.

  – Nghề gia công kim loại phát triển đáng kể.

  – Xã hội phương Đông sơ khai chưa bị phân chia triệt để do họ cùng chung sống và cùng nhau làm thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và chống hạn hán.

 2. langocha

  0

  2022-05-25T09: 13: 23 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:13 sáng
  Câu trả lời

  Đầu tiên:Nếu Trái đất không tự quay mà bất động trong quá trình quay quanh Mặt trời thì trên Trái đất vẫn có ngày và đêm. Ở mọi nơi trên Trái đất, khi đó sẽ chỉ có một ngày một đêm. Bởi vì, trong quá trình quay quanh Mặt trời, trục của Trái đất luôn nghiêng và không đổi hướng trong không gian.

  2:Xã hội nguyên thủy Thẳng thắn Phương Đông không bị chia cắt triệt để Vì con người nơi đây sống với nhau và gắn bó với nhau tại làm việc cùng nhau Nước uống lợi nhuận, sản xuất nông nghiệp => Mối quan hệ giữa người với người vẫn rất khăng khít, mật thiết.

  chân thành

Leave A Reply

Your email address will not be published.