Business is booming.

Toán Năm 5 tính diện tích hình thang có a / nền lớn 8m nền nhỏ 75dm chiều cao 32 dm b / nền lớn 1,9 nền nhỏ 1,3 chiều cao 0,9 c / nền lớn 2 min

0
Toán Năm 5 tính diện tích hình thang có a / nền lớn 8m nền nhỏ 75dm chiều cao 32 dm b / nền lớn 1,9 nền nhỏ 1,3 chiều cao 0,9 c / nền lớn 2 min

Câu trả lời ( )

 1. khanhgan

  0

  2022-07-21T08: 51: 09 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:51 sáng
  Câu trả lời

  Đáp số: Đổi 8m = 80dm

  a) Diện tích của hình thang là:

  (80 + 75) × 32: 2 = 2480 (dm²)

  b) Diện tích của hình thang là:

  (1,9 + 1,3) × 0,9: 2 = 1,44

  c) Diện tích của hình thang là:

  (2/3 + 1/2) × 3/5: 2 = 7/20 (m²)

  Đáp số: a) 2480 dm²

  b) 1,44

  c) 7/20 m²

  Dấu gạch chéo là dấu một phần

 2. thucquyen

  0

  2022-07-21T08: 51: 30 + 00: 00 Ngày 21 tháng 7 năm 2022 lúc 8:51 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  a / nền lớn 8m nền nhỏ cao 75dm 32 dm: 2480 dm2

  b / đáy lớn 1,9 đáy nhỏ 1,3 chiều cao 0,9: 1,44

  c / đáy lớn 2 phòng 3 m đáy nhỏ 1 phòng cao 2m 3 phòng 5m: 7/20 m2

Leave A Reply

Your email address will not be published.