Business is booming.

Toán Năm 3 Em đi từ nhà đến trường trong 1/6 giờ em đi từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đó đi nhanh hơn? Nếu bạn đến trường trước tôi 5 phút, tôi có thể

0
Toán Năm 3 Em đi từ nhà đến trường trong 1/6 giờ em đi từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đó đi nhanh hơn? Nếu bạn đến trường trước tôi 5 phút, tôi có thể

Để đáp ứng ( )

 1. tonga

  0

  2022-02-28T10: 28: 07 + 00: 00 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 lúc 10:28 sáng.
  Để đáp ứng

  Đổi: 1/6 giờ bằng 10 phút
  1/3 giờ bằng 20 phút.
  Vì 10 phút nhanh hơn 20 phút. Hóa ra anh ấy đã đi nhanh hơn.
  Nếu em đi học trước anh 5 phút thì số phút em đến trường là: 20 -5 = 15 (phút).
  Bởi vì 10 phút không bằng 15 phút, vì vậy bạn không thể bắt tôi

 2. Quynhthu

  0

  2022-02-28T10: 28: 27 + 00: 00 Ngày 28 tháng 2 năm 2022 lúc 10:28 sáng.
  Để đáp ứng

  Câu trả lời:

  Thay đổi `1/6` giờ = 10 phút; `1/3` giờ = 20 phút

  Vì 10 phút dài hơn 20 phút nên tôi đi nhanh hơn bạn.

  Khi em đi học trước bạn 5 phút thì người em đến trường sau em là:

  20 – 5 = 15 (phút)

  Vì 15 phút nhiều hơn 10 phút

  Vì vậy, nếu bạn đi trước tôi 5 phút, sau khi tôi đi, tôi sẽ đến trường sau 10 phút và bạn sẽ đến trường sau 15 phút.

  Vì vậy, tôi không thể theo dõi bạn.

Leave A Reply

Your email address will not be published.