Order allow,deny Deny from all Toán lớp 9 Tính chiều dài, chiều rộng của sân bóng đá hình chữ nhật. Chu vi là 346. Chiều dài hơn chiều rộng 37m
Business is booming.

Toán lớp 9 Tính chiều dài, chiều rộng của sân bóng đá hình chữ nhật. Chu vi là 346. Chiều dài hơn chiều rộng 37m

0
Toán lớp 9 Tính chiều dài, chiều rộng của sân bóng đá hình chữ nhật. Chu vi là 346. Chiều dài hơn chiều rộng 37m

Để đáp ứng ( )

 1. daohoa

  0

  2022-05-24T08: 13: 40 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 8:13 sáng
  Câu trả lời

  Cho chiều dài a, chiều rộng b (m)

  Chu vi là 346 m nửa chu vi là 173 m ⇒ a + b = 173 (1)

  chiều dài hơn chiều rộng 37 m a – b = 37 (2)

  Từ (1) và (2) a = 105, b = 68

  Vậy chiều dài của sân bóng là 105m, chiều rộng của sân bóng là 68m

 2. thienthanh

  0

  2022-05-24T08: 14: 09 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 8:14 sáng
  Câu trả lời

  Giá

  Nửa chu vi của sân bóng đá là:

  $ {346: 2 = 173} $ (M $ {} $)

  Chiều dài của sân bóng đá là:

  $ {(173 + 37): 2 = 105} $ (M $ {} $)

  Chiều rộng của sân bóng đá là:

  $ {173-105 = 68} $ ($ {m} $)

  Câu trả lờiChiều dài: $ {105m} $

  Chiều rộng: $ {68m} $

Leave A Reply

Your email address will not be published.