Business is booming.

Toán lớp 9 Một rạp chiếu phim có 120 ghế được xếp thành các dãy ghế, mỗi dãy có số ghế như nhau thì trong quá trình sửa chữa người ta kê thêm ghế.

0
Toán lớp 9 Một rạp chiếu phim có 120 ghế được xếp thành các dãy ghế, mỗi dãy có số ghế như nhau thì trong quá trình sửa chữa người ta kê thêm ghế.

Câu trả lời ( )

 1. huongtram

  0

  2022-07-23T13: 19: 53 + 00: 00 Ngày 23 tháng 7 năm 2022 lúc 1:19 chiều
  Câu trả lời

  Cho số dòng ban đầu: $ x $ ($ x $ $ ∈ $ $ N * $; dòng)

  $ ⇒ $ Số hàng ghế sau này là: $ x + 2 $

  $ ⇒ $ Số ghế trên mỗi hàng lúc đầu là: $ dfrac {120} {x} $

  $ ⇒ $ Số ghế trong mỗi hàng khi đó là: $ dfrac {120} {x + 2} $

  Ta có phương trình:

  $ dfrac {120} {x} – dfrac {120} {x + 2} = 2 $

  $ ⇔ dfrac {120 (x + 2) – 120x} {x. (X + 2)} = 2 $

  $ ⇔ dfrac {240} {x. (X + 2)} = 2 $

  $ ⇔ x. (X + 2) = $ 120

  $ ⇒ x = 10 $ vì $ x $ $ ∈ $ $ N * $

  Vì vậy, trước khi sửa chữa, rạp hát có: $ 10 hàng ghế.

 2. mytam

  0

  2022-07-23M13: 20: 10 + 000: 00 Ngày 23 tháng 7 năm 2022 lúc 1:20 chiều
  Câu trả lời

  Trả lời: 10 dòng

  Giải thích các bước:

  Gọi x (hàng) (x> 0) là số hàng ghế ban đầu

  => số ghế ở hàng đầu tiên là 120 / x (ghế)

  Trong một ngăn xếp, đây có thể là: x + 2 (hàng) và số ghế trong một hàng là: 120 / (x + 2)

  Ta có phương trình:

  $ begin {array} {l}
  frac {{120}} {x} – frac {{120}} {{x + 2}} = 2 \
  Rightarrow frac {1} {x} – frac {1} {{x + 2}} = frac {2} {{120}} \
  Rightarrow frac {{x + 2 – x}} {{x left ({x + 2} right)}} = frac {1} {{60}} \
  Mũi tên phải 60.2 = {x ^ 2} + 2x \
  Mũi tên phải {x ^ 2} + 2x – 120 = 0 \
  Rightarrow x = 10 left ({do: x> 0} right)
  end {array} $

  Vì vậy, trước khi sửa chữa, rạp có 10 hàng ghế.

Leave A Reply

Your email address will not be published.