Business is booming.

Toán lớp 9 Help mik !! Chỉ câu a và câu c

0
Toán lớp 9 Help mik !! Chỉ câu a và câu c

Câu trả lời ( )

 1. danannhhu

  0

  2022-06-29T12: 01: 27 + 00: 00 Ngày 29 tháng 6 năm 2022 lúc 12:01
  Câu trả lời

  câu hỏic
  tự do

 2. tonga

  0

  2022-06-29T12: 01: 30 + 00: 00 Ngày 29 tháng 6 năm 2022 lúc 12:01
  Câu trả lời

  a) Xét ΔABC có:

  BC² = AB² + AC² (vì 50² = 30² + 40²)

  => ABC vuông tại A (định lý Pitago ngược)

  c) Xét rằng ΔABC bình phương ở A có:

  cosB = $ dfrac {AB} {BC} $

  cosC = $ dfrac {AC} {BC} $

  Ta có: VP = AB. cosB + AC.cosC = AB. $ dfrac {AB} {BC} $ + AC. $ dfrac {AC} {BC} $

  = $ dfrac {AB²} {BC} $ + $ dfrac {AC²} {BC} $

  = $ dfrac {AB² + AC²} {BC} $

  = $ dfrac {BC²} {BC} $

  = CB = VT

  Vậy BC = AB. cosB + AC.cosC (đfcm)

  tự do

Leave A Reply

Your email address will not be published.