Business is booming.

Toán lớp 9 Cuuuuuuu e with mn :( (mn viết A, B, C, D nếu giải thích ngắn gọn thì có thể viết ngắn gọn)

0
Toán lớp 9 Cuuuuuuu e with mn :( (mn viết A, B, C, D nếu giải thích ngắn gọn thì có thể viết ngắn gọn)

Câu trả lời ( )

 1. tonga

  0

  2022-06-18T16: 21: 08 + 00: 00 Ngày 18 tháng 6 năm 2022 lúc 4:21 chiều
  Câu trả lời

  Trả lời: + Giải thích các bước giải:

  Câu 12:

  Thay D = 200 mg; a = 2 trong công thức: c = 0,0417D (a + 1)

  c = 0,0417.200. (2 + 1)

  c = 0,0417.200,3

  c = 25,02mg

  => HÃY CHỌN MỘT

  Câu 13:

  Giá một cuốn sách là: 30000,1 = 30000 (đồng)

  Giá của cuốn sách x là: 6000.x (VNĐ)

  y = 30000 + 6000x

  => LỰA CHỌN

  Câu 14:

  Đàn ông có thể nhận được: 2x đèn

  Con gái làm được: 3 tuổi

  Tổng số đèn là 120

  Theo đề bài ta có: 2x + 3y = 120

  3 năm = 120-2x

  ⇒y = $ frac {120 = 2x} {3} $

  => HÃY CHỌN MỘT

  #Chuc_ban_hoc_tot

  @bqc

Leave A Reply

Your email address will not be published.