Business is booming.

Toán lớp 9 Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là: A. -3 B. 3 C. 81 D. -81 Câu 2: Cho hàm số y = 2x + 1. Chọn câu trả lời đúng: A. Đồ thị của Ha.

0
Toán lớp 9 Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là: A. -3 B. 3 C. 81 D. -81 Câu 2: Cho hàm số y = 2x + 1. Chọn câu trả lời đúng: A. Đồ thị của Ha.

Câu trả lời ( )

  1. mainoc

    0

    2022-05-27T02: 00: 41 + 00: 00 Ngày 27 tháng 5 năm 2022 lúc 02:00
    Câu trả lời

    1 C

Leave A Reply

Your email address will not be published.