Business is booming.

Toán lớp 9 Ai có thể giúp mình bài này với ak Mình cần gấp Giúp mình trước 6h sáng với ak Cảm ơn

0
Toán lớp 9 Ai có thể giúp mình bài này với ak Mình cần gấp Giúp mình trước 6h sáng với ak Cảm ơn

Câu trả lời ( )

 1. diemchau

  0

  2022-07-26T20: 55: 38 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 8:55 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  $ displaystyle a. frac { sqrt {a} +1} { sqrt {a} +3} $

  Giải thích các bước:

  $ displaystyle begin {array} {{> { displaystyle} l}} C = frac { sqrt {a} +2} { sqrt {a} +3} – frac {5} {a + sqrt {a} -6} + frac {1} {2- sqrt {a}}; TERM: a> 0; a neq 4 \ a. C = frac { left ( sqrt {a} +2 right) left ( sqrt {a} -2 right)} { left ( sqrt {a} +3 right) left ( sqrt {a} -2 right)} + frac {5} { left ( sqrt {a} +3 right) left ( sqrt {a} -2 right)} – ​​ frac { sqrt {a} +3} { left ( sqrt {a} -2 right) left ( sqrt {a} +3 right)} \ = frac {a-4 + 5- sqrt {a} -3} { left ( sqrt {a} -2 right) left ( sqrt {a} +3 right)} = frac {a-2 sqrt {a} + sqrt {a} -2} { left ( sqrt { a} -2 right) left ( sqrt {a} +3 right)} \ = frac { sqrt {a} left ( sqrt {a} -2 right) + left ( sqrt {a} -2 right)} { left ( sqrt {a} -2 right) left ( sqrt {a} +3 right)} = frac { left ( sqrt {a} +1 right) left ( sqrt {a} -2 right)} { left ( sqrt {a} -2 right) left ( sqrt {a} +3 right)} \ = frac { sqrt {a} +1} { sqrt {a} +3} \ b. C <2 Leftrightarrow frac { sqrt {a} +1} { sqrt {a} +3} <2 Leftrightarrow frac { sqrt {a} + 1-2 left ( sqrt {a} +3 right)} { sqrt {a} +3} <0 \ Leftright arrow frac {- square {a} -5} { sqrt {a} +3} < 0\ Ta a : a >0 Leftrightarrow sqrt {a}> 0 Leftrightarrow sqrt {a} +3> 0 and – sqrt {a} -5 <0 \ Leftrightarrow frac {- sqrt {a} -5} { sqrt {a} +3} <0 Leftrightarrow dcm end {array} $

 2. Uyenthu

  0

  2022-07-26T20: 56: 13 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 8:56 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước của giải pháp :))

  my-toan-lop-9-ai-giup-em-bai-nay-vs-ak-em-can-gap-giup-em-trc-6h-vs-ak-em-cam-on

Leave A Reply

Your email address will not be published.