Business is booming.

Toán lớp 8 x + 1/94 + x + 2/93 + x + 3/92 = x + 4/91 + x + 5/90 + x + 6/89, làm giùm em.

0
Toán lớp 8 x + 1/94 + x + 2/93 + x + 3/92 = x + 4/91 + x + 5/90 + x + 6/89, làm giùm em.

Câu trả lời ( )

 1. Hiennhi

  0

  2022-07-26T21: 14: 37 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 9:14 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  mon-toan-lop-8-1-94-2-93-3-92-4-91-5-90-6-89-cac-bn-lam-bai-nay-ho-mk-nha

 2. anhthu

  0

  2022-07-26T21: 14: 49 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 9:14 chiều
  Câu trả lời

  Đáp số: x = -95

  Giải thích các bước:

  Biểu thức đã cho (bạn có thể tự viết lại)

  ⇔ ($ frac {x + 1} {94} $ +1) + ($ frac {x + 2} {93} $ +1) + ($ frac {x + 3} {92} $ +1 )

  = ($ frac {x + 4} {91} $ +1) + ($ frac {x + 5} {90} $ +1) + ($ frac {x + 6} {89} $ +1 )

  ⇔ $ frac {x + 95} {94} $ + $ frac {x + 95} {93} $ + $ frac {x + 95} {92} $

  = $ frac {x + 95} {91} $ + $ frac {x + 95} {90} $ + $ frac {x + 95} {89} $

  ⇔ (x + 95) ($ frac {1} {94} $ + $ frac {1} {93} $ + $ frac {1} {92} $ – $ frac {1} {91} $ – $ frac {1} {90} $ – $ frac {1} {89} $)

  = 0

  ⇔x + 95 = 0 (vì $ frac {1} {94} $ + $ frac {1} {93} $ + $ frac {1} {92} $ – $ frac {1} {91} $ – $ frac {1} {90} $ – $ frac {1} {89} $ khác 0)

  x = -95

Leave A Reply

Your email address will not be published.