Business is booming.

Toán lớp 8 ngày mai em sẽ kiểm tra và tự giải

0
Toán lớp 8 ngày mai em sẽ kiểm tra và tự giải

Câu trả lời ( )

 1. anhthu

  0

  2022-05-24T07: 50: 15 + 00: 00 Ngày 24 tháng 5 năm 2022 lúc 7:50 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  Theo định lý Pitago, chúng ta có

  MN² = AM² + AN² = 3² + 4² = 25

  MN = 5

  Theo định lý Tales

  MN║BC ⇒ $ frac {AN} {AC} $ = $ frac {MB} {BC} $ ⇔ $ frac {4} {6} $ = $ frac {5} {BC} $ ⇒BC = 5,6: 4 = 7,5

  Theo định lý Pitago

  AB² + AC² = BC²

  ⇒ AB² = BC²-AC² = 7,5²-6² = 20,25

  ⇒AB = 4,5

  Theo định lý Pitago

  NB² = AN² + AB² = 4² + 4,5² = 36,25

  NB = $ sqrt[2]$ {36,25}

Leave A Reply

Your email address will not be published.