Business is booming.

Toán lớp 8 làm ơn giúp mình gấp :(

0
Toán lớp 8 làm ơn giúp mình gấp :(

Câu trả lời ( )

 1. Ngochuong

  0

  2022-06-30T01: 14: 16 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 1:14 sáng
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  (ab) ² = a²-2ab + b²

  Đúng

  (ab) ³ = a³ + 3a²b + 3ab²-b³

  Sai

  chỉnh sửa: (ab) ³ = a³-3a²b + 3ab²-b³

  a² + b² = (a + b). (ab)

  Sai

  chỉnh sửa: a²-b² = (a + b). (ab)

  a³-b³ = (a + b). (a²-ab + b²)

  Sai

  chỉnh sửa: a³-b³ = (ab). (a²-ab + b²)

  → Chọn A

  CHÚC MỪNG BN HC !!!

  @anhnguyenff

 2. khanhchau

  0

  2022-06-30T01: 15: 05 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 1:15 sáng.
  Câu trả lời

  Câu A đúng.

  Câu C sai.

  Chỉnh sửa → a³-3a²b + 3ab²-b³

  Câu D sai.

  Chỉnh sửa → (ab). (A² + ab + b²)

  Câu B sai.

  Chỉnh sửa → a²-b²

Leave A Reply

Your email address will not be published.