Business is booming.

Toán lớp 8 giúp em với zoiiiiiiiii (tìm x yaa)

0
Toán lớp 8 giúp em với zoiiiiiiiii (tìm x yaa)

Câu trả lời ( )

 1. Ngocquynh

  0

  2022-06-30T14: 09: 05 + 00: 00 Ngày 30 tháng 6 năm 2022 lúc 2:09 chiều
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  $ text {i) $ x ^ 4 $ – x³ + x² – x = 0} $

  $ text {⇔ x³ (x – 1) + x (x – 1) = 0} $

  $ text {⇔ (x³ + x) (x – 1) = 0} $

  $ text {⇔ x (x² + 1) (x – 1) = 0} $

  $ text {trong đó: x² + 1 ≥ 1> 0 với ∀x} $

  ⇔ $ left[begin{matrix}x=0\x=1end{matrix}right$[begin{matrix}x=0x=1end{matrix}right$[begin{matrice}x=0x=1end{matrice}right$[begin{matrix}x=0x=1end{matrix}right$

  $ text {Vậy x ∈ {0, 1}} $

  $ text {k) 4x² – 25 – (2x – 5) (2x + 7) = 0} $

  $ text {⇔ (2x – 5) (2x + 5) – (2x – 5) (2x + 7) = 0} $

  $ text {⇔ (2x – 5) (2x + 5 – 2x – 7) = 0} $

  $ text {⇔ -2. (2x – 5) = 0} $

  $ text {⇔ 2x – 5 = 0} $

  $ text {⇔ 2x = 5} $

  $ text {⇔ x = $ dfrac {5} {2} $} $

  $ text {l) x³ – 8 – (x – 2) (x – 12) = 0} $

  $ text {⇔ (x – 2) (x² + 2x + 4) – (x – 2) (x – 12) = 0} $

  $ text {⇔ (x – 2) (x² + 2x + 4 – x + 12) = 0} $

  $ text {⇔ (x – 2) (x² + x + 16) = 0} $

  $ text {⇔ x – 2 = 0} $

  $ text {⇔ x = 2} $

  $ text {m) 2 (x + 3) – x² – 3x = 0} $

  $ text {⇔ 2 (x + 3) -x (x + 3) = 0} $

  $ text {⇔ (2 -x) (x + 3) = 0} $

  ⇔ $ left[begin{matrix}x=2\x=-3end{matrix}right$[begin{matrix}x=2x=-3end{matrix}right$[begin{matrice}x=2x=-3end{matrice}right$[begin{matrix}x=2x=-3end{matrix}right$

  $ text {Vậy x ∈ {2, -3}} $

Leave A Reply

Your email address will not be published.