Business is booming.

Toán lớp 7 So sánh các số hữu tỉ: a, x = 1 / -2 và y = -1/3 b, x = -2/3 và y = 0 c, x = -0.125 và y = 1 / -8 em ơi>

0
Toán lớp 7 So sánh các số hữu tỉ: a, x = 1 / -2 và y = -1/3 b, x = -2/3 và y = 0 c, x = -0.125 và y = 1 / -8 em ơi>

Câu trả lời ( )

 1. Thaophuobg

  0

  2022-07-24T16: 07: 41 + 00: 00 Ngày 24 tháng 7 năm 2022 lúc 4:07 chiều
  Câu trả lời

  a, x = 1 / -2 và y = -1/3

  ta có: x = 1 / -2 x = -1/2 = -3/6

  y = -1/3 = -2/6

  Vì -3/6 <-2/6

  ⇒ x = 1 / -2> y = -1/3

  b, x = -2/3 và y = 0

  bởi vì -2/3 là số âm

  -2/3 <0

  x = -2/3

  c, x = -0.125 và y = 1 / -8

  ta có: x = -0.125 = -125/1000 = -1/8

  y = 1 / -8 = -1/8

  Tại vì -1/8 = -1/8

  ⇒ x = -0.125 = y = 1 / -8

 2. hongocha

  0

  2022-07-24T16: 07: 47 + 00: 00 Ngày 24 tháng 7 năm 2022 lúc 4:07 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  a) Ta có: $ x ^ {} $ = $ frac {1} {- 2} $ = $ frac {-3} {6} $

  $ y ^ {} $ = $ frac {-1} {3} $ = $ frac {-2} {6} $

  trong đó -3 <-2

  ⇒ $ frac {-3} {6} $ <$ frac {-2} {6} $

  ⇒ $ frac {1} {- 2} $ <$ frac {-1} {3} $

  $ x ^ {} $

  b) Ta có: $ x ^ {} $ = $ frac {-2} {3} $ <$ frac {0} {3} $ = 0 = y

  $ x ^ {} $

  c) Ta có: $ x ^ {} $ = – 0,125 = $ frac {-125} {1000} $ = $ frac {-1} {8} $ = $ frac {1} {- 8} $ = y

  ⇒ $ x ^ {} $ = y

Leave A Reply

Your email address will not be published.