Business is booming.

Toán lớp 7 Mary 16 tuổi. Tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Hỏi Mary gấp đôi tuổi chị thì bao nhiêu tuổi?

0
Toán lớp 7 Mary 16 tuổi. Tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Hỏi Mary gấp đôi tuổi chị thì bao nhiêu tuổi?

Trả lời ( )

 1. dananhthu

  0

  2022-04-09T04: 12: 09 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:12 sáng
  Trả lời

  Khi cô kết hôn năm 16 tuổi, tuổi của chị cô là

  16: 4 = 4 (tuổi)

  gọi thêm số tuổi để kết hôn và kết hôn em gái phải Marie gấp đôi tuổi của chị gái.

  Theo đề xuất, chúng tôi có

  16 + a / 4 + a = 2

  => 16 + a = 8 + 2a

  => a = 8

  Khi Ma-ri-a gấp đôi tuổi chị thì tuổi chị là

  16 + 8 = 24 tuổi

  câu trả lời cho 24 năm

 2. Huyenmi

  0

  2022-04-09T04: 12: 38 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:12 sáng
  Trả lời

  Để đáp ứng: 8 năm

  Giải thích các bước:

  – Tuổi của anh trai là:

  `16: 4 = 4` (tuổi)

  – Tuổi của Marie gấp đôi tuổi chị là:

  `4 × 2 = 8 ‘(tuổi)

  Đ / S: 8 năm

Leave A Reply

Your email address will not be published.