Business is booming.

Toán lớp 7 helppppppppppppppppppppppppppppp

0
Toán lớp 7 helppppppppppppppppppppppppppppp

Câu trả lời ( )

 1. cobexinhdep

  0

  2022-07-10T09: 21: 02 + 00: 00 07/10/2022 lúc 09:21
  Câu trả lời

  a) Có: xx ‘// yy / (gt) do đó:

  ⇒ Góc xOB = Góc OBy = 60 độ (2 góc trong bù)

  b) Có: Góc OBy + Góc OBD = 180 độ (Tính chất 2 góc bù nhau)

  60 độ + góc OBD = 180 độ (Shift)

  Góc OBD = 120 độ

  Có: BM là tia phân giác của góc OBy (gt), do đó:

  ⇒ Góc OBM = Góc MBy = $ frac {Góc OBy} {2} $ = $ frac {120 độ} {2} $ = 60 độ

  Có: OD // MB (gt) phải:

  ⇒ Góc DOB = góc OBM = 60 độ (2 góc trong bù) (1)

  Có: Góc MBO + Góc OBD = Góc MBD (Thuộc tính cộng góc)

  60 độ + 60 độ = Góc MBD (thay đổi số)

  Góc MBD = 120 độ

  Có: OD // MB (gt) phải:

  ⇒ Góc ODB + Góc DBM = 180 độ (2 góc trong cùng phía)

  Góc ODB + 120 độ = 180 độ (thay đổi số)

  Góc ODB = 60 độ (2)

  Từ (1) (2) góc BDO = góc BDO = 60 độ

  mon-toan-lop-7-giuppppppppppppppppppppppppppppp

Leave A Reply

Your email address will not be published.