Business is booming.

Toán lớp 7 hãy giúp mình nhiều với

0
Toán lớp 7 hãy giúp mình nhiều với

Câu trả lời ( )

 1. Huyenmi

  0

  2022-06-29T12: 14: 21 + 00: 00 Ngày 29 tháng 6 năm 2022 lúc 12:14 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  thằng `Ca` //` Bm (1) `

  `-> hat {C_1} = 180 ^ o – 150 ^ o = 30 ^ o` (do phần bù)
  `-> hat {C_2} = 50 ^ o – 30 ^ o = 20 ^ o`
  Có ` hat {C_2} + hat {D} = 180 ^ o`

  trong đó 2 góc kề bù nhau

  `-> Ca` //` Dn (2) `

  Từ `(1), (2) ‘

  `-> Dn` //` Bm (`//` Ca) `

Leave A Reply

Your email address will not be published.