Business is booming.

Toán lớp 7 Cho ABC là tam giác có góc A = 50 °. Điểm D nằm trên đoạn thẳng AC. Vẽ tia DE nằm trong nửa mặt phẳng có cạnh AC không chứa điểm B sao cho góc A

0
Toán lớp 7 Cho ABC là tam giác có góc A = 50 °. Điểm D nằm trên đoạn thẳng AC. Vẽ tia DE nằm trong nửa mặt phẳng có cạnh AC không chứa điểm B sao cho góc A

Câu trả lời ( )

 1. diepbich

  0

  2022-07-23T13: 03: 18 + 00: 00 Ngày 23 tháng 7 năm 2022 lúc 1:03 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  $ \ $

  `một, ‘

  Có: `hat {BAC} = 50 ^ o` (gt)

  Có: `hat {ADE} = 50 ^ o` (gt)

  `-> hat {BAC} = hat {ADE} = 50 ^ o`

  trong đó hai góc này so le trong

  $ → AB // DE $ (Dấu hiệu để nhận biết 2 đường thẳng song song)

  $ \ $

  `b, ‘

  Vì `d` là đường trung trực của` AB` (gt)

  `-> d⊥AB` (T / c vuông góc)

  Có: $ begin {case} AB / DE \ d⊥AB end {case} $ (cmt)

  $ → d⊥DE $ (Quan hệ từ vuông góc đến song song)

  mon-toan-lop-7-pour-tam-giac-abc-co-goc-a-50-diem-d-thuc-doan-thang-ac-ve-tia-de-nam-trong-nua-m

 2. Thuminh

  0

  2022-07-23T13: 03: 34 + 00: 00 Ngày 23 tháng 7 năm 2022 lúc 1:03 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  a) Chúng tôi có:

  $ widehat {BAC} = 50 ^ circle quad (gt) $

  $ Rightarrow widehat {BAD} = 50 ^ khoanh $

  Một lần nữa chúng tôi có:

  $ widehat {ADE} = 50 ^ circle quad (gt) $

  Vì vậy:

  $ widehat {BAD} = widehat {ADE} $

  trong đó $ widehat {BAD} $ và $ widehat {ADE} $ là các góc lệch trong

  vì vậy $ AB // DE $

  b) Chúng tôi có:

  $ d $ là trực giao của $ AB quad (gt) $

  $ Mũi tên phải d perp AB $

  trong đó $ AB // DE $ (câu a)

  do đó $ d perp AB $ (từ vuông góc đến song song)

  mon-toan-lop-7-pour-tam-giac-abc-co-goc-a-50-diem-d-thuc-doan-thang-ac-ve-tia-de-nam-trong-nua-m

Leave A Reply

Your email address will not be published.