Business is booming.

Toán lớp 7 5454 / 5757-171717 / 191919

0
Toán lớp 7 5454 / 5757-171717 / 191919

Câu trả lời ( )

 1. lanhoa

  0

  2022-05-26T11: 58: 05 + 00: 00 Ngày 26 tháng 5 năm 2022 lúc 11:58 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  5454 / 5757-171717 / 191919

  = 54/57 – 17/19

  Độ hội tụ 54/57 – (17 * 3/19 * 3)

  = 54/57 – 51/57

  = 3/57

  = 1/19

  * là dấu nhân

Leave A Reply

Your email address will not be published.