Business is booming.

Toán lớp 6 tìm x theo z biết: a, x-14 = 3x + 18 b, 2 (x-5) -3 (x-4) = – 6 + 15 (-3)

0
Toán lớp 6 tìm x theo z biết: a, x-14 = 3x + 18 b, 2 (x-5) -3 (x-4) = – 6 + 15 (-3)

Câu trả lời ( )

 1. cobelolen

  0

  2022-05-25T22: 18: 48 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 10:18 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  một, x-14 = 3x + 18
  <=>x-3x = 18 + 14
  <=>-2x = 32
  <=>x = -16
  b, 2 (x-5) -3 (x-4) = – 6 + 15 (-3)
  <=>2x-10-3x + 12 = -6-45
  <=>-x + 2 = -51
  <=>x = 53

 2. maianhnhi

  0

  2022-05-25T22: 19: 00 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 10:19 tối
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Tôi hiển thị nó trong bức ảnh. ° ^ °

  Giải thích các bước:

  tự do

Leave A Reply

Your email address will not be published.