Business is booming.

Toán lớp 6 Tìm trong bảng con (36,9). Tìm bội chung nhỏ nhất của a) 6 và 8; b) 8; 9; 72 Biết rằng bội chung nhỏ nhất của 8 và 6 là 24. Tìm bội chung nhỏ hơn 1

0
Toán lớp 6 Tìm trong bảng con (36,9). Tìm bội chung nhỏ nhất của a) 6 và 8; b) 8; 9; 72 Biết rằng bội chung nhỏ nhất của 8 và 6 là 24. Tìm bội chung nhỏ hơn 1

Câu trả lời ( )

 1. kimguen

  0

  2022-07-26T21: 07: 16 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 9:07 tối
  Câu trả lời

  Tìm báo cáo trạng thái (36,9).

  36 = 2². 3²

  9 = 3²

  ⇒ Bảng sao kê 2².3² = 36

  Tìm bội số chung nhỏ nhất của

  a) Ta có: B (6) = {0; 6; thứ mười hai; 18; 24; 30; 36; 42; 48…}

  B (8) = {0; 16; 24; 32; 40; 48; 56;…}

  Các chữ số 0; 24; 48; … Vừa là bội số của 6 vừa là bội số của 8 nên

  BC (6,8) = {0; 24; 48;…}.

  Số khác không nhỏ nhất trong tập hợp các bội chung của 6 và 8 là 24, do đó

  Bảng cân đối kế toán (6, 8) = 24.

  b) Vì 72 ⁝ 8 và 72 ⁝ 9 nên phát biểu (8, 9, 72) = 72.

  Biết rằng bội chung nhỏ nhất của 8 và 6 là 24. Tìm bội chung nhỏ hơn 100 của 8 và 6 (trong hình bên).

  Tìm bội chung nhỏ nhất của 15 và 54. Từ đó tìm bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54.

  +) Thừa số của 15 và 54 thành thừa số nguyên tố: 15 = 3,5; 54 = 2.

  +) Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 2 và 5

  +) Số mũ lớn nhất của 2 là 1, số mũ lớn nhất của 3 là 3, số mũ lớn nhất của 5 là 1

  Khi đó: BCNN (15; 54) = 2. .5 = 270

  Vậy BC (15; 54) = B (270) = {0; 270; 540; 810; 1080; …} Vì vậy bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54 là 0; 270; 540; 810

  mon-toan-lop-6-tim-bcnn-36-9-tim-boi-chung-nho-nhat-cua-a-6va-8-b-8-9-72-biet-boi-chung-nho- Nhat

 2. myngoc

  0

  2022-07-26T21: 07: 36 + 00: 00 Ngày 26 tháng 7 năm 2022 lúc 9:07 tối
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  Ta có: 9 = 3²

  36 = 2². 3²

  ⇒ Bảng cân đối trạng thái (36; 9) là: 2². 3² = 36

  một)

  Ta có: B (6) = {0; 6; thứ mười hai; 18; 24; 30; 36; 42; 48…}

  B (8) = {0; 16; 24; 32; 40; 48; 56;…}

  Các chữ số 0; 24; 48; … Vừa là bội số của 6 vừa là bội số của 8

  BC (6, 8) = {0; 24; 48;…}.

  Số khác không nhỏ nhất trong tập hợp các bội chung của 6 và 8 là 24

  Bảng cân đối kế toán (6, 8) = 24.

  b)

  Vì 72 ⋮ 8 và 72 ⋮ 9 nên số dư của trạng thái (8, 9, 72) = 72.

  Ta có: BCNN (6; 8) = 24

  đến bội số chung của ít hơn

  Tại vì

  ⇒ Bội số chung nhỏ hơn 100 của 88 và 66 là:

  Thừa số 15 và 54 thành thừa số nguyên tố: 15 = 3. 5; 54 = 2. 3³

  ⇒ Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 2 và 5

  ⇒ Số mũ lớn nhất của 2 là 1, số mũ lớn nhất của 3 là 3, số mũ lớn nhất của 5 là 1

  Khi đó: BCNN (15; 54) = 2. 3³. 5 = 270

  ⇒ BC (15; 54) = B (270) = {0; 270; 540; 810; 1080; …} Vì vậy bội chung nhỏ hơn 1000 của 15 và 54 là: 0; 270; 540; 810.

  # $ Thanh $

Leave A Reply

Your email address will not be published.