Business is booming.

Toán lớp 6 Tìm số tự nhiên x nếu x chia hết cho 18, x chia hết cho 15, x chia hết cho 12 và 200

0
Toán lớp 6 Tìm số tự nhiên x nếu x chia hết cho 18, x chia hết cho 15, x chia hết cho 12 và 200

Trả lời ( )

 1. Thanh Bình

  0

  2022-04-09T16: 35: 08 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:35 chiều
  Trả lời

  Để đáp ứng : 360 đô la

  Giải thích các bước:

  Chúng ta có:

  $ left { begin {matrix} x vdots 18 & \ x vdots 15 & \ x vdots 12 & end {matrix} right. $

  $ ⇒ $ $ x $ $ ∈ $ `BC (18; 15; 12) ‘

  $ ⇒ $ $ x $ là bội số của `BCNNNN (18; 15; 12) ‘

  18 đô la = 2,3 ^ 2 đô la

  15 đô la = 3,5 đô la

  12 đô la = 2 ^ 2. 3 đô la

  $ ⇒ $ $ x $ là bội số của: $ 2 ^ 2.3 ^ 2,5 = 180 $

  $ ⇒ $ $ x $ $ ∈ $ `B (180) = {0; ± 180; ± 360; ± 540} ‘

  Mà $ 200 x $ 500 $ ⇒ $ $ x = $ 360

  Vậy $ x = 360 $

 2. mytam

  0

  2022-04-09T16: 35: 17 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:35 chiều
  Trả lời

  Theo đề bài ta có: x chia hết cho 18; 15; 12 ⇒ x∈BC (18; 15; 12)

  18 = $ 3 ^ {2} $ .2

  15 = 3,5

  12 = $ 2 ^ {2} $ .3

  BCNN (18; 15; 12) = $ 3 ^ {2} $. $ 2 ^ {2} $ .5 = 180

  BC (18; 15; 12) = {± 180; ± 360; ± 540;…)

  Vì 200≤x≤500 nên x = 360

  Vậy x = 360

Leave A Reply

Your email address will not be published.