Business is booming.

Toán lớp 6 MSC của 60,18,90 là j MSC của 2,3,4,5 là j MSC của 2,3,5,8 là j

0
Toán lớp 6 MSC của 60,18,90 là j MSC của 2,3,4,5 là j MSC của 2,3,5,8 là j

Câu trả lời ( )

 1. myricaceae

  0

  2022-05-25T09: 25: 24 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:25 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  MSC của 60,18,90 là 180 .

  Thừa số các số nguyên tố

  2² × 3² × 5 = 180

  MSC của 2,3,4,5 là 60 .

  Thừa số các số nguyên tố

  2² × 3 × 5 = 60

  MSC của 2,3,5,8 là 120 .

  Thừa số các số nguyên tố

  2³ × 3 × 5 = 120

 2. tonhi

  0

  2022-05-25T09: 25: 33 + 00: 00 Ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 9:25 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  MSC của 60,18,90 là

  60 = 2² x 3 x 5

  18 = 2×3²

  90 = 2×3²x5

  ⇒ Bảng cân đối trạng thái (60; 18; 90) = 2² x 3² x 5 = 180

  Tương tự

  MSC của 2,3,4,5 = 60

  MSC của 2,3,5,8 = 120

  Giải thích các bước:

Leave A Reply

Your email address will not be published.