Business is booming.

Toán lớp 6 giúp mình với hứa sẽ bình chọn đáp án 5 * + hay nhất trả lời nhanh và hợp lý nhất

0
Toán lớp 6 giúp mình với hứa sẽ bình chọn đáp án 5 * + hay nhất trả lời nhanh và hợp lý nhất

Câu trả lời ( )

 1. Linhuong

  0

  2022-07-27T09: 13: 00 + 00: 00 Ngày 27 tháng 7 năm 2022 lúc 9:13 sáng
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  Vấn đề 3:

  Thời gian đi ô tô từ Nghi Lộc đến tài sản là:

  `9` giờ -` 7` giờ `15` phút ‘= 1` giờ` 45’ phút

  Thay đổi `1` giờ` 45` phút` = 1,75` giờ

  Khoảng cách xe buýt giữa Nghi Lộc và khách sạn như sau:

  `40xx1.75 = 70 (km) ‘

  Lúc đó xe còn cách mộ đại tướng:

  `150-70 = 80 (km) ‘

  Trả lời: “80 km”

  Vấn đề 4:

  Bài 2:

  a) 20.2xx45 + 32xx20.2 + 20.2 + 20.2xx22 ‘

  `= 20.2xx (45 + 32 + 1 + 22) ‘

  `= 20.2xx100 ‘

  `= 2020`

  `b) (0,8xx0,4xx1,25xx25 + 0,725 + 0,275) / (25: 0,125-50: 0,5) ‘

  `= ((0,8xx1,25) xx (0,4xx25) +1) / (25xx8-25xx2xx2) ‘

  `= (1xx10 + 1) / (25xx (8-4)) ‘

  `= (11) / (25xx4) ‘

  `= (11) / (100) ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.