Business is booming.

Toán lớp 6: 2 × 10 + 2 × 12 + 2 × 14 +… + 2 × 20

0
Toán lớp 6: 2 × 10 + 2 × 12 + 2 × 14 +… + 2 × 20

Câu trả lời ( )

 1. langocha

  0

  2022-07-12T06: 12: 53 + 00: 00 07/12/2022 lúc 06:12
  Câu trả lời

  `2 xx 10 + 2 xx 12 + 2 xx 14 +…. + 2 x 20 ‘

  `= 2xx (10 + 12 + 14 +…. + 20) ‘

  Sửa A = 10 + 12 + 14 +…. + 20 ‘

  `A` có số thuật ngữ như`: ‘

  `(20 – 10): 2 + 1 = 6 (` số `) ‘

  Giá trị của `A` là`: ‘

  `(20 + 10) xx 6: 2 = 90 ‘

  `⇒ 2xx (10 + 12 + 14 +…. + 20) = 2xx 90 = 180`

  Vì vậy, `, giá trị của tổng này là` 180. ‘

 2. Tuyetnhung

  0

  2022-07-12T06: 13: 03 + 00: 00 07/12/2022 lúc 06:13
  Câu trả lời

  2 × 10 + 2 × 12 + 2 × 14 +… + 2 × 20

  ≡2 × (10 + 12 + 14 +… + 20)

  2 × 90

  180

  Trân trọng

Leave A Reply

Your email address will not be published.