Order allow,deny Deny from all Toán lớp 5 Tìm X: 12,34
Business is booming.

Toán lớp 5 Tìm X: 12,34

0
Toán lớp 5 Tìm X: 12,34

Câu trả lời ( )

 1. Huyenmi

  0

  2022-07-01T02: 06: 51 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 2:06 sáng
  Câu trả lời

  a. Nếu x là STN thì x = 13: 2 = 7,5

  bx = 13.0.: 2

  Vậy x = (13,01; 13,02; 13,03; 13,04; 13,05; 13,06; 13,07; 13,08; 13,09): 2

  Hãy đưa ra câu trả lời hay nhất và 5 sao

 2. Uyenthu

  0

  2022-07-01T02: 06: 58 + 00: 00 Ngày 1 tháng 7 năm 2022 lúc 2:06 sáng
  Câu trả lời

  Giải thích các bước:

  `a) ‘

  `x xx 2 = 13 ‘

  `→ x = 13/2 ‘

  Vì `x` là số tự nhiên

  Vì vậy, không có `x` thỏa mãn

  `b) ‘

  `x xx 2 = 13 ‘

  `→ x = 7,5 ‘

  `Vậy x = 7,5 ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.