Business is booming.

Toán lớp 5 Tìm phần trăm của 25 và 40

0
Toán lớp 5 Tìm phần trăm của 25 và 40

Trả lời ( )

 1. Kimlien

  0

  2022-04-09T04: 22: 23 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:22 sáng
  Trả lời

  Tỷ lệ phần trăm của 25 và 40 là:

  `25: 40 × 100% = 62,5% ‘

  Trả lời: “62,5%”

 2. Quỳnh Nghi

  0

  2022-04-09T04: 22: 34 + 00: 00 Ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 4:22 sáng
  Trả lời

  Tỷ lệ phần trăm của 25 và 40 là:

  25:40 = 0,625 = 62,5%

  Trả lời: 62,5%

Leave A Reply

Your email address will not be published.