Business is booming.

Toán lớp 5 Một ao thu hoạch lúa từ hai cánh đồng. Thửa thứ nhất thu được 197 kg thóc. Thửa 2 thu được 353 kg gạo. Gạo xay thành gạo, Toán lớp 5 Một cái hồ đang gặt lúa ở 2 cánh đồng. Thửa thứ nhất thu được 197 kg thóc. Thửa 2 thu được 353 kg gạo. Biến lượng thóc được xay thành gạo,

0
Toán lớp 5 Một ao thu hoạch lúa từ hai cánh đồng. Thửa thứ nhất thu được 197 kg thóc. Thửa 2 thu được 353 kg gạo. Gạo xay thành gạo, Toán lớp 5 Một cái hồ đang gặt lúa ở 2 cánh đồng. Thửa thứ nhất thu được 197 kg thóc. Thửa 2 thu được 353 kg gạo. Biến lượng thóc được xay thành gạo,

Câu trả lời ( )

 1. Dananh

  0

  2022-07-25T18: 58: 04 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 6:58 chiều
  Câu trả lời

  Giải pháp

  Tổng số thóc của hai ruộng thu hoạch được là:

  197 + 353 = 550 (kg)

  đổi 550kg = 55 yên

  số lúa của hai cánh đồng là

  55: 3 × 20 = 1100/3 (kg)

  Đáp số: 1100 / 3kg gạo

  Xin hãy cho tôi câu trả lời tốt nhất

 2. Kimlien

  0

  2022-07-25T18: 58: 47 + 00: 00 Ngày 25 tháng 7 năm 2022 lúc 6:58 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Câu trả lời

  Giải thích các bước:

  Tổng số thóc của hai thửa ruộng là:

  197 + 353 = 550 (kg)
  Thay đổi 550kg = 55 Yến mạch

  Số ki-lô-gam gạo thu được của hai thửa ruộng là:

  55: 3 × 20 = 11003 (kg)

  Câu trả lời

Leave A Reply

Your email address will not be published.