Business is booming.

Toán lớp 5 các bạn giúp mình với nhé cảm ơn cả nhà

0
Toán lớp 5 các bạn giúp mình với nhé cảm ơn cả nhà

Câu trả lời ( )

 1. Ngochoa

  0

  2022-06-20T20: 11: 03 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:11 tối
  Câu trả lời

  Vấn đề 4:

  a) 4 kg 25 g = 4 $ frac {25} {1000} $ kg = 4025 kg

  b) 126g = $ frac {126} {1000} $ kg = 0,126kg

  Câu hỏi 5:

  Ta có: 65,09 <65,79 <65,90 <65,97.

  ⇒65,09; 65,79; 65,90; 65,97.

  Câu hỏi 6:

  Giải pháp

  4 tuần có tổng số ngày:

  4 x 7 = 28 (ngày)

  28 ngày gấp 4 lần:

  28: 4 = 7 (lần)

  Trong 4 tuần đội trồng được số cây thông là:

  1500 x 7 = 10,500 (cây)

  Đáp số: 10.500 cây

  Câu 7:

  4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5

  = 4,7 × (5,5 – 4,5)

  = 4,7 × 1

  = 4,7

  Câu 8:

  Giải pháp

  Cạnh của khu vườn là:

  1000: 4 = 250 (m)

  Diện tích của khu vườn là:

  250 × 250 = 62.500 (m²)

  62.500m² = 6,25ha

  Đáp số: 62.500 m² và 6,25 ha.

 2. hoaianh

  0

  2022-06-20T20: 11: 12 + 00: 00 Ngày 20 tháng 6 năm 2022 lúc 8:11 tối
  Câu trả lời

  Câu hỏi 5:

  65,09; 65,79; 65,90; 65,97

  Câu hỏi 6:

  4 tuần có số ngày là: 7 x 4 = 28 (ngày)

  28 ngày là 4 ngày số lần là: 28: 4 = 7 (lần)

  4 tuần kể từ khi tổ trồng được số cây thông là: 1500 x 7 = 10500 (cây)

  Đáp số: 10500 cây

  Câu 7:

  4,7×5,5 – 4,7×4,5

  = 4,7 x (5,5 – 4,5)

  = 4,7×1

  = 4,7

  Câu 8:

  Cạnh khu vườn này là: 1000: 4 = 250 (m)

  Diện tích của khu vườn này là: 250 x 250 = 62500 (m)

  62500 m = 6,25 ha

  Đáp số: 6,25 ha.

Leave A Reply

Your email address will not be published.