Business is booming.

Toán lớp 5 Các bạn giải giúp mình bài 3 Cảm ơn

0
Toán lớp 5 Các bạn giải giúp mình bài 3 Cảm ơn

Câu trả lời ( )

 1. Giangnguyen

  0

  2022-06-19T18: 11: 25 + 00: 00 Ngày 19 tháng 6 năm 2022 lúc 6:11 chiều
  Câu trả lời

  Giải thích các bước:

  ` overline (a6b) vdots 4 ‘

  `⇒ b = {0; 4; 8}

  `Nếu b = 0`

  `⇒ a + 6 + 0 vdots 9 ‘

  `⇒ a + 6 vdots 9 ‘

  `⇒ a = {3} ‘

  `Nếu b = 4 ‘

  `⇒ a + 6 + 4 vdots 9 ‘

  `⇒ a + 10 vdots 9 ‘

  `⇒ a = {8} ‘

  `Nếu b = 8 ‘

  `⇒ a + 6 + 8 vdots 9 ‘

  `⇒ a + 14 vdots 9 ‘

  `⇒ a = {4} ‘

  `So overline (a6b) in {365; 864; 468}

 2. Ngocdiep

  0

  2022-06-19T18: 12: 17 + 00: 00 Ngày 19 tháng 6 năm 2022 lúc 6:12 chiều
  Câu trả lời

  Để $ overline {a6b} $ chia hết cho 4 thì $ overline {6b} $ phải chia hết cho 4

  Vậy b có thể là 0; 4; số 8

  Vì vậy, để $ overline {a6b} $ chia hết cho 9, chúng ta có 3 MAPS

  TH1: Nếu b = 0 thì $ overline {a6b} $ = $ overline {a60} $ = a + 6 + 0 chia hết cho 9

  Vì vậy, có thể 3

  TH2: Nếu b = 4 thì $ overline {a6b} $ = $ overline {a64} $ = a + 6 + 4 chia hết cho 9

  Vì vậy, có thể 8

  TH3: Nếu b = 8 thì $ overline {a6b} $ = $ overline {a68} $ = a + 6 + 8 chia hết cho 9

  Vì vậy, có thể 4

  Với b = 0 thì a = 3

  Với b = 4 thì a = 8

  Với b = 8 thì a = 4

Leave A Reply

Your email address will not be published.