Business is booming.

Toán lớp 5 a) Đống gạch được xếp thành hình lập phương có cạnh 1,2m. Do đó, thể tích của đống gạch là -. b) Một đống gạch xếp thành hình

0
Toán lớp 5 a) Đống gạch được xếp thành hình lập phương có cạnh 1,2m. Do đó, thể tích của đống gạch là -. b) Một đống gạch xếp thành hình

Trả lời ( )

 1. hoaianh

  0

  2022-05-23T18: 34: 22 + 00: 00 Ngày 23 tháng 5 năm 2022 lúc 6:34 chiều
  Trả lời

  $ text {a) Khối lượng của đống gạch này là:} $

  `1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m³) = 1728dm³ ‘

  $ text {b) Khối lượng của đống gạch này là:} $

  `0,6 × 0,6 × 0,6 = 0,216 (m³) = 216dm³ ‘

  $ text {Tỷ lệ giữa thể tích của đống thứ hai với số viên gạch} $

  $ text {special:} $ `216: 1728 = 0,125 = 12,5% ‘

  `Đ // s: a) 1,728 m³`

  b) 0,216 m³; 12,5% ‘

Leave A Reply

Your email address will not be published.