Business is booming.

Toán lớp 5 A) 128/200 = – .. / 100 = -.% C) 0,24 phần trăm D) 27/50 phần trăm 2) tiếp tục tại chỗ a)

0
Toán lớp 5 A) 128/200 = – .. / 100 = -.% C) 0,24 phần trăm D) 27/50 phần trăm 2) tiếp tục tại chỗ a)

Câu trả lời ( )

 1. donocdiem

  0

  2022-05-27T01: 38: 41 + 00: 00 Ngày 27 tháng 5 năm 2022 lúc 1:38 sáng
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  64%

  24%

  54%

 2. Tuấn

  0

  2022-05-27T01: 39: 09 + 00: 00 Ngày 27 tháng 5 năm 2022 lúc 1:39 sáng
  Câu trả lời

  a, $ frac {128} {200} $ = $ frac {64} {100} $ = 64%

  b, 0,24 = $ frac {24} {100} $ = 24%

  c, $ frac {27} {50} $ = $ frac {54} {100} $ = 54%

  Bài 2:

  a, Tỉ số phần trăm của hai số 27 và 48 là:

  27: 48 × 100% = 56,25%

  b, Tỉ số phần trăm của hai số 18,2 và 56 là: 18,2: 56 x 100% = 32,5%

  c, Tỉ số phần trăm của hai số 90 và 72 là: 90: 72 x 100% = 125%

  Bài 3: Số học sinh khá giỏi, tỉ số phần trăm số học sinh cả lớp là:

  14: 35 × 100% = 40%

  Trả lời: 40%

Leave A Reply

Your email address will not be published.