Business is booming.

Toán lớp 4 tìm xx + 270: 3 = 1351

0
Toán lớp 4 tìm xx + 270: 3 = 1351

Câu trả lời ( )

 1. daohoa

  0

  2022-07-11T20: 05: 37 + 00: 00 07/11/2022 lúc 8:05 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  x + 270: 3 = 1351

  x + 90 = 1351

  x = 1351 – 90

  x = 1261

  Vậy x = 1261

  Tôi muốn câu trả lời tốt nhất

 2. mocmien

  0

  2022-07-11T20: 05: 42 + 00: 00 07/11/2022 lúc 8:05 chiều
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  x + 270: 3 = 1351

  x + 90 = 1351

  x = 1351-90

  x = 1261

  x = 1261

  Vậy x = 1261

Leave A Reply

Your email address will not be published.