Business is booming.

Toán lớp 4, làm bài 122 NL: nhanh

0
Toán lớp 4, làm bài 122 NL: nhanh

Câu trả lời ( )

 1. Tuấn

  0

  2022-06-21T09: 14: 51 + 00: 00 Ngày 21 tháng 6 năm 2022 lúc 9:14 sáng
  Câu trả lời

  Trả lời + Giải thích các bước giải:

  122. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  A. 12340 500 = 24 (dư 34)

  B. 12340 500 = 240 (phần còn lại 34)

  C. 12340: 500 = 24 (phần còn lại 340)

  D. 12340 500 = 240 (phần còn lại 340)

  shu1234

  # Hoidap247 #

 2. donocdiem

  0

  2022-06-21T09: 15: 33 + 00: 00 Ngày 21 tháng 6 năm 2022 lúc 9:15 sáng.
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước:

  Câu 122. TUỔI

Leave A Reply

Your email address will not be published.