Business is booming.

Toán lớp 4 Hai thửa đất có tổng diện tích là 250 mét vuông, diện tích thửa đất thứ nhất bằng 2/3 diện tích thửa đất thứ hai. À, tính diện tích

0
Toán lớp 4 Hai thửa đất có tổng diện tích là 250 mét vuông, diện tích thửa đất thứ nhất bằng 2/3 diện tích thửa đất thứ hai. À, tính diện tích

Câu trả lời ( )

 1. havu

  0

  2022-07-30T02: 36: 54 + 00: 00 Ngày 30 tháng 7 năm 2022 lúc 02:36
  Câu trả lời

  Câu trả lời:

  Đáp số: a) Diện tích thửa thứ nhất: 100 m $ ^ 2; $ Diện tích thửa thứ hai: 150 m $ ^ 2 $

  b) 90 triệu đô la ^ 2 đô la

  Giải thích các bước:

  a) Chúng ta có một sơ đồ:

  Diện tích phòng trường đầu tiên: | – | – | Tổng: 250 triệu đô la ^ 2 đô la

  Diện tích của tòa thứ hai: | – | – | – |

  Tổng số phần bằng nhau là:

  $ 2 + 3 = 5 (phần) $

  Diện tích phòng Trường đầu tiên là:

  $ 250: 5 * 2 = 100 (m ^ 2) $

  Diện tích của lô thứ hai là:

  $ 250-100 = 150 (m ^ 2) $

  b) Diện tích đất trồng hoa là:

  $ 150 * dfrac35 = 90 (m ^ 2) $

  Đáp số: a) Diện tích thửa thứ nhất: 100 m $ ^ 2; $ Diện tích thửa thứ hai: 150 m $ ^ 2; $

  b) 90 triệu đô la ^ 2 đô la

 2. myricaceae

  0

  2022-07-30T02: 37: 32 + 00: 00 Ngày 30 tháng 7 năm 2022 lúc 02:37
  Câu trả lời

  a) Coi diện tích lô thứ nhất là 2 phần, diện tích lô thứ hai là 3 phần.

  Tổng số phần bằng nhau là:

  2 + 3 = 5 (phần)

  Diện tích của lô thứ nhất là:

  250: 5 × 2 = 100 (`m ^ 2 ‘)

  Diện tích của lô thứ hai là:

  250 – 100 = 150 (`m ^ 2 ‘)

  b) Diện tích đất trồng hoa là:

  150 × `3/5 ‘= 90 (` m ^ 2’)

  Đáp số: a) S sân thứ nhất 100`m ^ 2`; Trường thứ hai 150 ‘m ^ 2’

  b) 90 ‘m ^ 2’

  `# cây xương rồng`

Leave A Reply

Your email address will not be published.