Business is booming.

Toán lớp 3 Ba bạn an toàn, vui khỏe trong cuộc thi ném bóng. An ném được 4m 52cm. Bánh xe ném 450 cm. Cường ném 4m 6dm. Hỏi a) Ai ném được xa nhất? b) Cường

0
Toán lớp 3 Ba bạn an toàn, vui khỏe trong cuộc thi ném bóng. An ném được 4m 52cm. Bánh xe ném 450 cm. Cường ném 4m 6dm. Hỏi a) Ai ném được xa nhất? b) Cường

Câu trả lời ( )

 1. huongtram

  0

  2022-07-22T12: 04: 57 + 00: 00 Ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 12:04 chiều
  Câu trả lời

  a, Đổi: $ 4m52cm = 452cm $
  $ 4m6dm = 460cm $
  $ 450cm <452cm <460cm $
  Vậy Cường ném bóng xa nhất

  b, Cường ném xa hơn An số cm là:
  $ 460-452 = 8 (cm) $
  Trả lời: $ 8cm $

 2. Ngocchau

  0

  2022-07-22T12: 05: 02 + 00: 00 Ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 12:05 chiều
  Câu trả lời

  `a)` Đổi: `4m 52cm = 452cm ” 4m6dm = 460cm`

  Bởi vì `450cm <452cm <460cm`

  Như vậy bạn Cường có thể ném xa nhất.

  `b)` Cường ném xa hơn An số cm là:

  `460 – 452 = 8 (cm) ‘

  Đáp số: a) bạn Cường b) 8 cm

Leave A Reply

Your email address will not be published.